Menu

MANUELL TERAPI

Florian Baschong startet Institutt for manuellterapi på Frisk i Fron, Vinstra, 03.01.2011.

Påmelding:

E-post: florian@frontrening.no

Tlf.: 46760467

- eller kom innom instituttet i Lomoen, 2640 Vinstra.

Manuellterapeuter arbeider i privat praksis på sykehus, rehabiliteringssentre, trygdemedisinske poliklinikker, kommunehelsetjenesten og innen forskning og fagutvikling. I tillegg er manuellterapeuter sentrale helseaktører i støtteapparatet til så vel lokale idrettslag som nasjonale landslag.

HVA GJØR EN MANUELLTERAPEUT?                                                                                                                        Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskel- og skjelettsystemet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets (for eksempel forskjellige ledds) nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, stabilitet og smerte. Ved behov henviser manuellterapeuter pasientene videre til bildeutredning (røntgen, MRI, CT m.m.) eller til annen spesialist. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuter kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose. Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlings-metoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering. I tillegg vil manuellterapeuter kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og sykdom. Manuellterapeuter foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold. Gjennom behandlingsperioden vil du som pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få veiledning om hvordan du skal forholde deg til dine plager.

EFFEKTEN AV MANUELL TERAPI                                                                                                                          Behandlingsmetodene som manuellterapeuter bruker er veldokumenterte, og har god effekt mot en rekke lidelser og plager i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapi tar også stadig i bruk nye metoder som gjennom forskning viser seg å være effektive. Forskningsrapporter viser at det er svært liten risiko for komplikasjoner knyttet til manipulasjon av nakke og rygg.

HVILKE PASIENTER BEHANDLER EN MANUELLTERAPEUT?

Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Eksempler er nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg, nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet, nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i armer og bein etter slitasje eller skade. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skader (eksempelvis idrettsskader) og operasjoner.   

HVA ER EN MANUELLTERAPEUT?

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk masterprogram ved Seksjon for Fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende utdanning tilbys også ved universiteter i utlandet. Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystem. 

MANUELLTERAPEUTER ER PRIMÆRKONTAKTER

Det vil si at de kan undersøke og behandle pasienter uten henvisning fra lege. For å kunne kalle seg manuellterapeut må må fysioterapeuten også ha avlagt og bestått kurseksamen i radiologi og differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser. Alle manuellterapeuter har dessuten særskilt trygdefaglig opplæring. Manuellterapeuter kan også:

- henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten og til fysioterapi.

- henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.

- sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker.

- ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt "diagonalmøte" sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og                                  bedriftshelsetjenesten. Hensikten med diagonalmøtet er å komme frem til tiltak som tilrettelegger for at den                      sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.